М   И   С   И   Ј   А

или она што сме Ние денес 

Со основањето на КОНДОР МК ДООЕЛ СКОПЈЕсе создаде повеќе од Агенција за обезбедување.Се создаде заедница на професионалци кои споделуваат заеднички вредности и принципи и се инспирирани да се залагаат за исклучителен успех.

Нашата Мисија е:

-  фокус кон клиентот– односно да  испорачуваме максимални вредности на нашите клиенти;

-  да го усовршуваме нашиот тим како наша највисоко поставена вредност;

-  доверба и сигурност;

-  професионалност во пружањето на безбедносните услуги.