Физичко Обезбедување

-имот
-лица
-јавни манифестации

Техничко Обезбедување

-Мониторинг

1. Дојава за отварање-затварање на објекти
2. Дојава за пожар
3. Дојава за прекин на напојување на струја
4. Дојава за паник-аларми
5. Дојава за провала

-Монтажа и сервис
Во соработка со реномираната НИК АЛАРМ од Скопје, се врши монтажа и сервис на вградената опрема

-алармни системи
-противпожарни системи
-системи за видео надзор
-систем за контрола на пристап

-Транспорт

Кондор БС нуди и услуги за безбеден транспорт на пари, луѓе и други вредности, за банки, извршители, фирми и слично на територијата на целата држава. За таа цел се изработува елаборат со:

- безбедносна проценка
- критични опасни точки
- потребен број на обезбедувачи
- начин на комуникација
- место на превземање односно предавање на пратката
- поставување во случај на напад

Пософистицирани безбедносни решенија

Кондор БС изработува безбедносни елаборати при изградба на ралични видови на објекти и тоа: стамбени згради, хотели, трговски центри, производствени погони, банки, бензиски пумпи, менувачници и слично.